Nummer  81

Christine Stene: Kristin Ristvedt til minne, s. 4
Kristin Ristvedt: En undersøkelse av kullgroper og fangsgroper i Eleverum, s. 6
Bengta Ryst: Feltarbeid i Gorodisje, s. 12
Magdalena Kindlund: Stenålderen, biologismen och arkeologin, s. 20
Bengra Ryste: Bokanmeldelse, s. 28
Epsen Uleberg: Bokanmeldelse, s. 30
Illona Skupinska Løvset:  Bethsaida – utgravninger sommeren 1999, s. 32
Ole Risbøl: Kulturminner og skytefelt, s. 40

Nummer  82

Ole Egil Eide: Clementskirken i Gamlebyen og Oslos tusenårsjubileum, s. 4
Herdis Johanne Sletmo:  Før asfalten fylte våre gater, s. 7
Petter B. Molaug:  Middelaldernparken i Gamlebyen, s. 18
Vanja Tørhaug: Håndverkere i Oslo i middelalderen, s. 28
Camilla Grimnes: En snurr gjennom Oslogate 6, s. 34
Ole Christian Lønaas: Hellesristninger i Oslo, s. 38
Trond Engen:  Kulturminner i Maridalen, s. 42
Joanna Agnieszka Skorzewska: Archaeological finds and literary texts as sources of pre-Christian religion, s. 51
Ingunn Holm:  Folketro og kulturminner, s. 61
Lisbeth Skogstrand og Lars Groseth:  Bronsealdersymposium i København, s. 66
Gaute Reitan og Christine Boon: Utstillingen ”Oslo 1000 år” på Historisk museum, s. 71
Lars Erik Gjerpe: Husrengjøring, s. 74

Nummer 83
Herdis Johanne Sletmo og Mari Arentz Østmo:  ”En øks er en øks er en øks”. Intervju med Ellen Katrine Hougen, s. 4
Øystein Lia:  Overgangsriter, et tema for arkeologer? Bokanmeldelse, s. 13
Unn Pedersen:  Nye vektlodd fra Kaupangs bosetningsområde, s. 21
Anne Lene Melheim og Nils Anfinset: Hunnprosjektet og undersøkelsene på midtfeltet i 1998 og 1999, s. 30
Kristin Oma: Mariakirken i Oslo – de religiøse funksjonene. Bokmelding, s. 39
Espen Uleberg: Europas sentrum rundt år 1000, s. 42
|
|
|

Nummer 84

Lasse Jaksland:  Kjøkkenmøddingen på Skoklefald, s. 4
Ole Chr. Lønaas: En stripe bosetningshistorie lands moreneryggen i Ås, s. 24
Susan Braovac:  Two tortoise shell brooches from Treider vestre, s. 28
Lil Gustafson: En kultplass på Stavi, s. 32
Vike Vandrup Martens og Lil Gustafson: Norges bredeste jernalderhus?, s. 42
Kristine B. Johansen:  Utgravningene på Kambo, s. 52
Mieko Matsumoto: Tidligmesolitikum på Melau, s. 57
Christine Boon: Registeringer ved Svinesund sommer 2000, s. 66
|
|

Nummer 85

Torgrim Sneve Guttormsen:  Spillementalitet i Skandinavia i jernalder og tidlig middelalder, s. 4
Kristine B. Johansen: Holkøks fra Kviberg Søndre, s. 20
Anja Mansrud:  Osteologi i Norge – perspektiver og problemer, s. 24
Ole Risbøl og 
Tatyana Smekalova: 
Archaeological survey and non-visible monuments – the use of magnetic prospecting in outfield archaeology, s. 32
|
|
|
|
|
|

Nummer 86

Gaute Reitan og
 Anja Mansrud: 
Tour de France 2001 – en rammefortelling, s. 4
Anja Mansrud:  Kunst på løse gjenstander, s. 11
Marianne Bugge Kræmer: En kort introduksjon til paleolitikum i Périgord, s. 23
Jannie S. Johansen 
og Bengta Ryste: 
Homo Erectus, neandertalere og Cro-Magnon – innbyggere av Périgord, s. 28
Ole Kjos: En kort gjennomgang av kelternes historie og skikker, s. 33
Christian L. Rødsrud:  Våre forfedre gallerne, s. 36
Inger Margrete Eggen:  Fesningsanlegg fra middelalderen, s. 43
Jørgen Bøckman:  Landskap og forsvar i middelalderen, s. 47
Lise Marie Bye-Johansen: Rocamadour – et pilgrimsmål fra middelalder, s. 53
Ann Monica Bueklev Jensen:  Gotiske kirker, s. 59

Nummer 87

Erling Midtgard:  Klassisk arkeologi og Det norske institutt i Roma. Intervju med Rasmus Brandt, s. 4
Heid Gjøstein Resi og Margrete F. Simonsen:  Noen småpenger. Et nytt jernbarrefunn fra Buskerud, s. 15
Lars Erik Gjerpe:  Tusen års Europahistorie. Bokanmeldelse, s. 22
Ingvild Solberg Andreassen: Hester, valknuter og dyreornamentikk i islandske vikingtidsgraver, s. 27
Anja Mansrud: Blot. Tro og offer i det førkristne Norden. Bokanmeldelse, s. 37
Camilla Cecilie Wenn: Caesar og Tanta til Beate, s. 42

Nummer 88

Ingar Gundersen: Med Heyerdahl i Asenes land, s. 4
Kristin Oma:  På villspor fra, til eller mot Åsgård. Bokanmeldelse, s. 18
Lisbeth Skogstrand:  Forskning og formidling i en tabloid virkelighet, s. 25
Herdis Johanne Sletmo:  Eksperter på muligheter: Tanker om formidling, s. 32
Anja Mansrud: Svinesundsprosjektets formidlingsgraving 2002, s. 37
|
|
|
|
|

Nummer 89

Lene Melheim: ”Beitre bu om enn i ei bu. Heime er hver mann herre” – Huset som idé i forskning og i forhistorien, s. 4
Frans-Arne Stylegard:  ”…den lengste låna, den sterkeste kua og den venaste kona”. Langhustradisjon og ku-kultur i et sørvestnorsk innlandsområde, s. 19
Henriette L’Orsa Torvund:  Fra rom til rom – på letning etter menneskene i det romerske bolighuset, s. 30
Torgrim Sneve Guttormsen:  Husoffer fra eldre jernalder – refleksjoner omkring jernalderens byggetradisjon på Moer i Ås, Akershus, s. 35
Øystein Lia: ”Rekonstruksjoner” av langhus fra nordisk jernalder, s. 45
Kristine Reiersen:  Husmaterialets forunderlige verden, s. 59
Marianne Bugge Kræmer:  Groptufter; hus fra steinalder i østnorsk innland, s. 66
Ivar Aarestad: Saltmat og søtmat og penger og gull. Bokanmeldelse, s. 75

Nummer 90

Astrid Nyland:  Å finne noe kjent ved det ukjente, s. 4
Lisbeth Skogstrand:  En spade er en spade – eller? Kritiske refleksjoner over arkeologisk begrepsbruk, s. 11
Grethe Bjørkan Bukkemoen:  Stedsidentitet og sosial diskurs på Jæren i eldre jernalder, s. 28
Jørgen M. Johannessen: Om arkeologi som kryptoreligiøstitet, s. 28
Øystein Amunden:  Store Brevik; en fase-4 boplass i Son, s. 34
Tone Wikstrøm: Noen problemer omkring funksjonsinndeling av et middelaldersk massemateriale, s. 40
Ellen Margrethe Storrusten Atia: Seid – myter, sjamanisme og kjønn i vikingenes tid. Bokanmeldelse, s. 45

©Nett-Nicolay.
Redaktør Herdis Hølleland og Maria Spitalen Valum
Webredaktør Annette Solberg
Sist oppdatert: 17. Desember 2007