NICOLAY NICOLAYSEN

(1817-1911) ble i 1860 ansatt som Norges første statslønnet antikvar av Stortinget for å "beskæftige sig med Rigets Fortidslevninger". Vervet ble knyttet til Forening til Norske Fortidsminnesmærkers bevaring som hadde blitt opprettet i 1844. Nicolaysen satt som formann for foreningen fra 1851 til 1899. I løpet av sin tid som formann gravde han ut omkring 1400 gravhauger!  

Han hadde en meget omfattende utgravning- og undersøkelsesvirksomhet i løpet av sin karriere. De mest kjente er hans utgravning av Munkelivsklosteret i Bergen, Mariakirken i Oslo og utgravningen av Gokstad-skipet, men dette er brøkdeler av hans samlede arbeide. Han deltok også aktivt i restaureringen av Trondheims domkirke og kongehallen på Bergenhus. Han har også ytet en betydelig innsats for kunsthåndverkets fremme. Han sto blant annet bak opprettelsen av Kunstindustri-muséet i Oslo. 


Nicolaysen hadde en omfattende litterær produksjon. Hans mest kjente verker er: "Mindesmerker af Middelalderens Kunst i Norge", "Norske stiftelser" (1-5), "Norske Magazin" (1-3), "Norske Bygninger fra Forntiden" (1-3), "Norske Fornlevninger", "Langskipet fra Gokstad" og "Kunst og Haandværk fra Norges Fortid". Han stod også for utgivelsen av "Aarsberetningerne fra Foreningen til Norske Fortidsminnesmærkers Bevaring" fram til 1899, der han redegjorde for årets utgravninger og undersøkelser.
HG

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

©Nett-Nicolay.
Redaktør Maria Spitalen Valum
Webredaktør Annette Solberg og Henrik Molnes
Sist oppdatert: 3.desember 2007