LINKER

Her finner du linker til andre aktuelle steder i cyberspace. Vår ambisjon er imidlertid ikke å servere flest mulig linker. Vi ønsker først og fremst å synliggjøre "lokale" ressurser, men tar også med andre dersom de er nyttige eller spennende. Send gjerne inn forslag.

PROSJEKTER

 • Forskningsprosjektet på steinalder i Østlandsregionen. Startet våren 2005 i regi av Kulturhistorisk museum, UiO. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med IAKH, seksjon for arkeologi.

 • E18-prosjektet, i regi av Kulturhistorisk museum, skal undersøke de automatisk fredete kulturminnene som blir berørt av utbyggingen i forbindelse med ny E18.

 • E6-prosjektet Østfold er et arkeologisk utgravningsprosjekt ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Prosjektet undersøker kulturminner som kommer i konflikt med breddeutvidelsen av E6 gjennom Østfold.

 • Flyttingen av museene til Bjørvika. Flyttingen omfatter de etnografiske samlingene, myntsamlingene, oldsakene fra Historisk museum og eventuelt vikingskipsfunnene fra Vikingskipshuset på Bygdøy og skal etter planen åpne i 2011.

 • Odberg et gravfelt fra eldre jernalder.

 • Gråfjell prosjektet er et femårig utgravingsprosjekt i regi av Kulturhistorisk museum, som har satt i gang utgravinger for å dokumentere forhistorisk og middelalder aktivitet i Gråfjellområdet og ved Rena elv.

 • Svinesundprosjektet. Norges største arkeologiske steinaldersteinalderutgravning, i regi av Universitetets kulturhistoriske museer (UKM), Oldsaksamlingen ved Universitetet i Oslo

 • Hunn-prosjektet. Et arkeologisk samarbeidsprosjekt mellom Norge og Sverige.

 • Kaupang-undersøkelsen. Ny arkeologisk utforsking av Norges eldste handelsplass, Vikingenes by. Historisk museums nettustilling.

 • Arkeologiske undersøkelser på Melkøya utenfor Hammerfest i forbindelse med Statoils planer om LNG-terminal på øya.

 • Oceania prosjektet

DATABASER OG NETTRESSURSER

 • Nasjonalbibliotekets databasetjenester - I Nasjonalbibliotekets tidsskrift database (NORART) kan du f. eks. søke etter artikler i Nicolay helt tilbake til nr. 33 (1980).

 • Dokumentasjonsprosjektet. Flere norske universitetssamlinger over språk og kultur i Norge gjort tilgjengelig i elektronisk form.

 • SARC - Stone Age Reference Collection. Referanseprogram med informasjon om typologi, teknologi, råmaterialer og metoder i studiet av steinalderen. Norwegian and English version

 • Økokrim. Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.

 • Museumsnett Norge. Informasjon om mer enn 800 norske museer, og viser vei til museene på nettet

 • Arkeoland - digitalt ressursbibliotek for arkeologi.

 • Fornminneregisteret.Database over automatisk fredete kulturminner i Norge, i regi av Riksantikvaren, NIKU og Universitetet i Oslo. Begrenset adgang til selve registeret.

TIDSSKRIFTER

UTSTILLINGER

 • Tidligere utstillinger ved Kulturhistorisk Museum.

 • Vikingskipshuset. Presentasjon av de berømte vikingtidsfunnene fra Oseberg, Gokstad, Tune og Borre. Norwegian and English version.

 • "Missing Links - Alive". Menneskets utviklingshistorie gjennom mer enn 4 millioner år vises i denne utstillingen i Botanisk hage på Tøyen i Oslo.

 • Kroppen som lerret. Om å se for seg mennesker i forhistorien... Eksisterte skikken med kroppsdekor i fortiden? Ble den forhistoriske kroppen brukt som lerret? Utstilling produsert av Arkeologisk museum i Stavanger

 • Skjulte skatter. Nettutstilling om forhistoriske gjenstander som er funnet i Rogaland, men som befinner seg i andre museer. Laget av Arkeologisk museum i Stavanger

 • Gamle naboer. Et nettsted for grunnskolen om vestnorsk arkeologi

 • Ötzi. Informasjon fra ismannens siste hvilested - South Tyrol Museum of Archaeology.

ANDRE NETTSTEDER

©Nett-Nicolay.
Redaktør Maria Spitalen Valum
Webredaktør Annette Solberg og Henrik Molnes
Sist oppdatert: 3.desember 2007