FORFATTERINSTRUKS

Artikler mottas på skandinaviske språk eller engelsk. Artiklene leveres som vedlegg til e-post eller på diskett i Word eller RTF-format. Alle foto, dias, tegninger og tabeller må følge med manuskriptet. Manuskriptet må være påført forfatterens navn og tittel, og e-post, adresse og telefonnummer ønskes vedlagt.

Manuskriptet bør ikke være lengre enn 6 sider (skriftstørrelse 12 Times new roman. med 1 ½ linjeavstand) inkludert illustrasjoner. Unntaksvis kan redaksjonen vurdere manuskript på opptil 10 sider. Fotnoter godtas ikke. 

Litteraturhenvisningene i manuskriptet angis med forfatterens etternavn, årstall og sidetall. Litteraturlisten skrives etter SAA Journal Style Guide og skal innholde referert litteratur. Illustrasjonstekstene og navn på fotograf (hvis bilde) skal stå til sist i dokumentet.

SAA Journal Style Guide: http://www.saa.org/publications/StyleGuide/styleGuide.pdf 

Artikkelen trykkes etter avtale med redaktøren. Redaksjonen forbeholder seg retten til en siste korrektur før artikkelen trykkes.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

©Nett-Nicolay.
Redaktør Maria Spitalen Valum
Webredaktør Annette Solberg og Henrik Molnes
Sist oppdatert: 3. desember 2007