Nr. 123 Felt

Årets feltnummer er spekket med artikler som favner fra steinalder til høymiddelalder. I tillegg til prosjekter i hjemlige trakter får vi den årlige oppdateringen fra Hierapolis-utgravningene, samt en et innblikk i erfaringer med heldigital dokumentasjon i felt.

Knut Fossdal Eskeland, Nils Ole Sundet og Svein Vatsvåg Nielsen: E18 Tvedestrand-Arendal – på sporet av steinalderen s. 5

Christine Tøssebro og Leif Inge Åstveit: En lokalitet fra fangststeinalderens yngste del – foreløpige resultater fra undersøkelsen av en neolittisk fangstboplass i Porsvika utenfor Bergen s. 17

Steinar Solheim: E18 Rugtvedt-Dørdal. Prosjektet og potensialet s. 29

Carine S. R. Eymundsson: Rester av en avfallshaug fra Nøstvetfasen s. 39

Julian Martinsen og Bernt-Egil Tafjord: Til fjells – fonnearkeologiske betraktninger over Hallingskarvet s. 45

Jakob Kile-Vesik, Magne Samdal og Steinar Solheim: Erfaringer med heldigital dokumentasjon på Kulturhistorisk museums arkeologiske undersøkelser s. 51

Anja Mansrud og Gaute Reitan: Hard Rock Trasé: Formidling av steinalderprosjekter på Kulturhistorisk museum s. 51

Lise Loktu og Line Hovd: Totens første påviste jernaldergård – Et godt bevart gårdsanlegg fra merovingertid og vikingtid s. 67

Kjetil Bortheim, Erika Cappalletto, David Hill, Henrike Kiesewetter, Helene Russ, Irene Selsvold, Camilla Cecilie Wenn og Megan Wong: Hierapolis 2013 – revisiting old finds and procuring some new ones s. 78

Susanne Pettersson: Klosterenga park – en del av Oslos medltida utmark s. 86

Inger Kalberg: Kunnskap i ruiner? s. 96

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial