Nr. 122 Jern

122

Årets første nummer har fått temaet “jern”, og inkluderer artikler både fra ferske masterstudenter og mer bevandrede bidragsytere.

Bernt Rundberget og Jan Henning Larsen: Jervinneforskning i fortid, nåtid og fremtid i Øst-Norge s. 5

Cathrine Bru Guldberg: Med øks og sverd – Arkeologiske gjenstander som kilde til kulturell forståelse s. 17

Ole Tveiten: Gravfjellet – Nye registreringsmetodar og ny kunnskap om jernvinna i Valdres s. 25

Unn Pedersen: Nye studier av Gokstadfunnet s. 33

Jani Causevic: Kullgroper – En bedre forståelse av teknologisk organisering s. 37

Eirik Haug Røe: Bokanmeldelse: “Norges historie i 25 ting” s. 47

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial