Nr. 129 er ute nå!


Nr. 122 Jern

122

Årets første nummer har fått temaet “jern”, og inkluderer artikler både fra ferske masterstudenter og mer bevandrede bidragsytere.

Bernt Rundberget og Jan Henning Larsen: Jervinneforskning i fortid, nåtid og fremtid i Øst-Norge s. 5

Cathrine Bru Guldberg: Med øks og sverd – Arkeologiske gjenstander som kilde til kulturell forståelse s. 17

Ole Tveiten: Gravfjellet – Nye registreringsmetodar og ny kunnskap om jernvinna i Valdres s. 25

Unn Pedersen: Nye studier av Gokstadfunnet s. 33

Jani Causevic: Kullgroper – En bedre forståelse av teknologisk organisering s. 37

Eirik Haug Røe: Bokanmeldelse: “Norges historie i 25 ting” s. 47