Nr. 121 Eksperimentell arkeologi

Forrige gang vi viet et nummer til eksperimentell arkeologi var i 2007, så det er på høy tid at vi løfter fram igjen denne retningen innen arkeologien. Til tross for at miljøet for eksperimentell arkeologi er relativt lite i Norge kan retningen bidra med å trekke frem nye perspektiver og problemstillinger, samtidig som den kaster nytt lys over gamle antagelser.

Lotte Eigeland: Life’s a beach – with flint. Til Verdens Ende for å gjøre eksperiment med strandflint s. 5

Kristine Ødeby: Teorier rundt håndverkeren i arbeid s. 15

M. Katrine Furu Dyvart og Hanna Wigen: Studentrapport fra pilskafteksperiment s. 21

Stine Aurora Mikkelsplass og Kine Søreng Henriksen: Intervju med Tine Schenck s. 27

Farina Sternke: The Late Mesolithic/Early Neolithic Ground Stone Points of Ireland s. 31

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial