Nr. 120 Felt

Det er ikke sommer før Nicolays feltnummer deiser ned i postkassa, uavhengig av hva gradestokk eller meteorologer skulle mene om det. Årets feltnummer bringer oppdateringer fra prosjektene i Tegea og Hierapolis, samt E18- og Vestfoldbaneprosjektene på hjemmebane. I tillegg presenteres utgravninger og resultater fra Heimdaljordet ved Gokstad, registreringsarbeid i Akershus, og utgravninger ved Bamburgh Castle i Nordøst-England.

Jan Bill og Christian Løchsen Rødsrud: En ny markeds- og produksjonsplass ved Gokstad i Vestfold s. 5

Sven Ahrens, Gro Bjørnstad, Kjetil Bortheim, Henrike Kiesewetter, Helene Russ, Irene Selsvold og Camilla Cecilie Wenn: Hierapolis 2012 – excavations and analyses s. 13

Per Persson, Gaute Reitan, Stine Melvold, Guro Fossum, Lotte Eigeland og Inger Eggen: Sista fältsäsongen med Vestfoldbaneprosjektet s. 23

Knut Ødegård, Linn Trude Lieng, Mari Malmer og Jo-Simon Frøshaug Stokke: The Hellenic-Norwegian Excavations at Tegea, report 2012 s. 35

Pia Skipper Løken: Kloakksanering på Romerike s. 41

Graeme Young: Bamburgh: Fortress of the Northumbrian Kings s. 53

Anja Mansrud: Flintdepot, hustuft, ildsteder og andre nyheter fra mellommesolitikum i Larvik s. 63

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial