Nr. 118 Miljøarkeologi

Cristopher Prescott: Et essay om naturvitenskapene og arkeologien s. 5

Lisbeth Prøsch-Danielsen: Integration of natural scientists into archaeological methodology prior to 1980 in Norway s. 11

Elise Naumann: Barn og mat under vikingtid i Norge – En studie av kosthold reflektert gjennom 13C- og 14N-verdier av tenner og bein s. 17

Erika Hagelberg: Digging into our past with DNA s. 21

Martin Gollwitzer: Erosjon og kolluvier som miljøarkeologisk kilde – med eksempel fra Bohuslän og Vestfold s. 29

Sean Denham: Osteoarchaeology in practice: challenges in the field and in the lab s. 39

Maria Svendsen: Molekylære data i pollendiagrammet s. 49

Marianne Nitter: Meteorologi og klimatologi i møte med kulturhistoriske problemstillinger s. 58

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial