Nr. 119 Handel og utveksling

Tema for denne utgaven av tidsskriftet er handel og utveksling, tolket i videste forstand som menneskelig sameksistens der ikke bare det materielle utveksles, men også kunnskap og tankesett – og hvordan disse påvirkes gjennom kontakt. Som vanlig spenner artiklene bredt, både stedsmessig og tidsmessig.

Lene Melheim: Den produktive gaven og den upersonlige varen: noen tanker om handel og håndverk i bronsealderen s. 5

Astrid Nyland: Synlige relasjoner mellom mennesker, stein og sted – et eksempel fra Østlandet s. 17

Jón Vidar Sigurðsson: Handel og Hønse-Tore: Noen ansvarsløse tanker s. 25

Steinar Solheim: Økser av flint, økser av jade. Utvekslingsnettverk i det neolittiske europa s. 33

Svein H. Gullbekk: Resirkulering av edelmetall i middelalderen s. 43

Unn Pedersen og Christian Løchsen Rødsrud: Nye vektlodd fra vestfold s. 53

Kristian Reinfjord: Utvekslinger av estetiske idealer. Om gresk påvirkning og tempelarkitektur i senrepublikkens Roma s. 60

Frans-Arne Stylegar: Dreide snellehjul av bergart fra folkevandringstid s. 69

Are Skarstein Kolberg: Aspekter ved utveksling mellom Romerriket og Skandinavia i yngre jernalder s. 81

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial