Nr. 116 Religion

Årets første nummer av Nicolay handler om religion, et kjent og kjært tema for de fleste arkeologer. Artiklene denne gang spenner vidt, både tematisk og kronologisk – fra helligdommer og religion i gresk yngre jernalder til endringer i seksualitet ved overgangen til kristen tid i skandinavia. Tidligere redaktør John Atle Stålesen diskuterer meningsinnhold og funksjon knyttet til steinsetninger i Aust-Agder i eldre jernalder, mens Julie Lund argumenterer for at besjelede gjenstander var et konsept i vikingtidens forestillingsverden som ble videreført et stykke inn i kristen tid. Rune Flaten, religionshistoriker, undersøker hvordan Kristus kan ha blitt sammenlignet med guden Tor i den tidlige misjonsfasen, og Kristin Armstrong Oma tar et oppgjør med den kristelige kulturarvens påvirkning på arkeologisk forskning og teori.

Vi har også fått kapret et intervju med religionshistoriker Gro Steinsland, og studentfrivillige fra fjorårets EAA-konferanse i Oslo serverer oss en stemningsrapport fra konferansen.

Julie Lund: Fra tjeklister til praksiser – nye perspektiver på hedendom og kristendom. s. 5

Rune Flaten: Kvitekrist med hammeren. s. 13

John Atle Stålesen: Steinsetningers meningsinnhold og funksjon. Religion og verdensforståelse i dagens Aust-Agder i eldre jernalder. s. 21

Kristin Orvik: Fremstillinger av menn og kvinner ved overgangen til kristendom i Skandinavia. s. 31

Yngve Flognfeldt: Religion og helligdommer i Hellas i tidlig jernalder (ca. 1050-700 f.kr.). s. 37

Kristin Armstrong Oma: Arkeologi – kor står me etter humanisme, antroposentrisme og den kristne kulturarven? s. 45

Julia Kotthaus: Uten anger – av kjærlighet til faget. Et intervju med Gro Steinsland. s. 53

Marie Amundsen, Heidi Berg og Kristine Ødeby: Stemningsrapport fra EAA-konferansen. s. 57

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial