Nicolay Skrifter 4

Nicolay Skrifter 4

Fjerde utgave av Nicolay Skrifter er endelig her!

Denne utgaven blir en artikkelsamling basert på foredrag holdt under Neolitikumseminaret på Isengran 29.-30. januar 2011. Artikkelsamlingen kan bestilles ved å sende en e-post til post@nicolaytidsskrift.no. Pris kr 200,-.

Innhold

Håkon Glørstad Traktbegerkulturen, kysten og det tidligste jordbruket – Et problem for periferien? s.7

Øystein Amundsen Steinalderlandskap: Om prøvestikking og steinalderbosetning langs Oslofjorden og Bunnefjorden, s.19

Annette Solberg Ferdselsårer for ideer og materiell kultur i tidlig neolitikum. Kyst og elveleier i sørøstnorske grensetrakter, s.35

Per Åke Persson Invandring vid neolitikums början? s.57

Steinar Solheim Tilbake til hverdagen: Om differensiering i østnorsk tidligneolitikum, s.83

Einar Østmo Snorstempeldekor – en rød tråd i Nordens steinalder, s.103

Gaute Reitan Siste nytt fra Norges ”megalitikum”: Om en sikringsgraving nær en megalittgrav på Hurum, s.125

Hilde Amundsen Fra differensiert landskapsbruk til grenseland? Endringsprosesser fra tidligneolitikum til førromersk jernalder mellom Mjøsa og Femunden, s.147

Christopher Prescott Veien til norske gårdssamfunn. Synspunkter på den kronologiske og kulturelle konteksten, s.169

Redaksjonskomité for denne utgaven:
Øystein Amundsen
Irmelin Axelsen
Marianne Hem Eriksen
Stine Annette Melvold
Gaute Reitan
Annette Solberg (redaktør)
John Atle Stålesen (redaktør)
Christopher Prescott (redaktør)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial