Temaet er Middelalder og reformasjon, og til tross for at middelalder var tema for snaue fem år siden er fokuset i år utvidet noe. I tillegg til artikler som dreier seg om årene etter 1537 tar vi et nytt intervju med Øivind Lunde for blandt annet å se hva han mener har endret seg på den historisk-arkeologiske fronten siden sist vi snakket.

Ellers i nummeret får man lese om alt fra moderne problemstillinger – kan arkeologien bidra med noe i debatten om multikulturalisme? Hvordan kan arkeologien produsere ny kunnskap om perioder med skriftlige kilder? Hvordan bestemmer vi hva som er verneverdig hvis ikke alder for seg selv er tilstrekkelig som kriterium? – til de mer fortidig orienterte temaer som hvordan ornamentikken i norske stavkirker er påvirket av det samtidige synet på forholdet mellom mennesker og dyr, eller hvordan sosiale mekanismer og kulturell utveksling kan ha ført til at europeerne begynte å røyke tobakk.

Mirja Arnshav: Rost, skrot och värdefulla vrak. s. 5

Petter Snekkestad: Biggie and Egill. Thoughts on how to make historical archaeology relevant. s. 11

Bjørn Anders Fredriksen: Å spore historiens grønne tråd – en hagearkeologisk fremstilling. s. 27

Kristine Ødeby: «Og Bamse gikk og hilste pent på alle sine gjester…» – En drøfting av hybride dyr på søylekapitelene i Heddal stavkirke som en manifestasjon av menneske-dyr-relasjonen. s. 35

Jørgen Johannesen: Tobakk, krittpiper og sosiale kontekster 1600-1800. s. 43

Irmelin Axelsen og Mari Dyrstad Hartvigsen: Et gjensyn med Øivind Lunde. s. 51

Jan Kristian Hellan: Bokanmeldelse av Arkeologidetektivene. s. 55

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial