Nr. 114 Felt

Axel Mjærum: En trinnøks med merker av historien – Noen detaljer om et funn fra Stokke i Vestfold. s. 5

Camilla Wenn: A Necropolis through the Centuries – Roman and Byzantine Tombs in the East Necropolis of Hierapolis, Turkey. s. 13

Inger Eggen, Stine Melvold, Per Persson og Gaute Reitan: I Egil Mikkelsens fotspor – Steinalderundersøkelser langs en ny jernbane. s. 21

Johan E. Arntzen: En ”palisadehaug” fra yngre jernalder i Nord-Norge? s. 33

Knut Fossdal Eskeland og Jo-Simon Frøshaug Stokke: The Hellenic-Norwegian Excavations at Tegea 2010: en kort oppdatering. s. 43

Bernt-Johnny Bertheussen: Fra felt i Finnmark – Nyregistrering av chertbrudd i Melsvik, Alta kommune. s. 49

Jakob Johansson: Utgrävning inom bostadshus i Them Nedre 42/1 , Tønsberg. s. 57

Pål Nymoen: Kun for den smarte skippers regning? Skipsvrak med omsettelig ballast: på sporet av kvernstein, kleber og brynehandelen fra Norge ca 800 – 1800. s. 65

Heidi Berg og Jan Kristian Hellan: Felt, forskning og formidling – et intervju med Unn Pedersen. s. 77

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial