Nicolay skrifter 1

Førhistoria i Valle kommune av Jan Henning Larsen
UTSOLGT

Målet med dette heftet var å gi et overblikk over forhistorien i Valle kommune, fra eldre steinalder til slutten av vikingtid. Arbeidet er utført etter oppdrag for kulturstyret i Valle, og går gjennom det som var av kjente funn og fornminner, samt “Særskilt kjende genstandar frå middelalder” for eksempel portalene fra Hylestad stavkirke.

Redaktør: Tom Bloch Nakkerud
Copyright: Forfatter og Valle kommune

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial