Forfatterinstruks

Artikler mottas på skandinaviske språk eller engelsk. Artiklene skal leveres som vedlegg til epost i docxformat. Alle foto, dias, tegninger og tabeller må følge med manuskriptet. Det forutsettes at forfatter har, eller har innhentet rettigheter til alle bilder og figurer o.l. Manuskriptet skal være påført forfatterens navn og tittel, samt epost, telefonnr og postadresse. (Ved store filer/mange bilder kan for eksempel wetransfer.com benyttes.)

Manuskript er på anslagsvis 4-10 sider (skriftstørrelse 12 Times new roman med 1 ½ linjeavstand) inkludert illustrasjoner. Annet må avtales med redaktøren.

Fotnoter kan ikke benyttes, men om helt nødvendig brukes sluttnoter.

Litteraturhenvisningene i manuskriptet angis med forfatterens etternavn, årstall og sidetall.

Litteraturlisten skrives etter SAA Journal Style Guide (veldig lik MAA) og skal inneholde referert litteratur.
Illustrasjonstekstene og navn på fotograf (hvis bilde) skal stå til sist i dokumentet.

Artikkelen trykkes etter avtale med redaktøren. Redaksjonen forbeholder seg retten til en siste korrektur før artikkelen trykkes.


SAA Journal Style Guide (oppdatert med ny link)

EndNote introduksjon

Universitetsbiblioteket har flere endnote-kurs i løpet av et semester, se deres kursside.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial