Nicolay skrifter 3

Denne utgaven er en artikkelsamling basert på foredragene på Romertidsseminaret “På sporet av romersk jernalder – nye resultater fra forskning og forvaltning” som ble avholdt på Isengran 23.–24. januar 2010. Artikkelsamlingen koster 150 kr. og kan kjøpes ved å sende en e-post til post@nicolaytidsskrift.no

Innhold

Lars Erik Gjerpe: Kontinuitet og brudd i jernalderens jordbrukssamfunn, s. 7

Lisbeth Skogstrand: Romertidas menn og maskuliniteter, s. 20

Bernt Rundberget: Jernproduksjon i Norge i romertid; en marginal eller sentral ressurs?, s. 36

Christian Rødsrud: Drikk og lev vel! Gravkeramikk som kilde til gjestebudskultur i eldre jernalder, s. 50

Håkon Reiersen: Avaldsnes og Karmsundet i yngre romertid. Fragmenter fra et elitemiljø, s. 64

Søren Diinhoff: Store gårde og storgårde på Vestlandet fra yngre romersk jernalder og folkevandringstid, s. 79

Ingar M. Gundersen: Handel og interaksjon. Vareutvekslingens form og funksjon i Germania i eldre romersk jernalder, s. 90

Redaksjonskomité for denne utgaven består av:
Grethe Bjørkan Bukkemoen
Lars Morten Fuglevik
Annette Solberg
John Atle Stålesen
Ingar M. Gundersen (redaktør)
Marianne Hem Eriksen (redaktør)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial