Nicolay skrifter

Nicolay skrifter er en bokserie som hovedsakelig er finansiert av tidsskriftet Nicolay, men har en egen
redaksjon bestående av fagpersoner. Dette er et bevisst valg, slik at bokserien skal oppfylle kravene til tellekantsystemet.

Skrifter nr. 3 kom ut i 2010 og er basert på et romertidsseminar holdt på Isengran i 2010, og er redigert av Ingar M. Gundersen og Marianne Hem Eriksen.

Skrifter nr. 4 kom ut i 2012 og er basert på et neolitikumseminar holdt på Isengran i 2011, og er redigert av Anette Solberg, John Atle Stålesen og Christopher Prescott.

 

Se mer om de forskjellige utgivelsene her:

Nicolay skrifter 1: UTSOLGT
Nicolay skrifter 2: UTSOLGT
Nicolay skrifter 3: kr. 150 NOK
Nicolay skrifter 4: kr. 200 NOK

Vi har enda noen eksemplarer av skrifter nr. 3 og 4, og disse kan bestilles ved å skrive til:
sekretaer@nicolaytidsskrift.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial