Årets feltnummer opprettholder en av målsetningene tidsskriftet har hatt siden 1967, nemlig å gi en kortfattet orientering om årets viktigste og mest spennende utgravninger! Det har var god respons til nummeret, og bidragene gir et godt innblikk i hva som rører seg i feltarkeologien anno 2009. Artiklene spenner over kronologiske perioder og geografiske områder, fra det hverdagslige til det spektakulære. Under den siste kategorien føyer den nyoppdagede runesteinen på Hogganvik ved Mandal seg til, og vi får her både en fortolkning, samt at steinen og funnstedet blir satt inn i en større arkeologisk og geografisk kontekst.

Frans-Arne Stylegar: Hogganvikfunnet, s. 5

James E. Knirk: Runesteinen med eldre runer fra Hogganvik ved Mandal, s. 13

Camilla Cecilie Wenn, Eva Marie Sund & Kjetil Bortheim: Excavating a reused tomb
–challenges and methods. Tomb 42, East Necropolis of Hierapolis, Turkey
, s. 19

Linn Trude Lieng: Norske utgravninger i Tegea – en rapport fra feltsesongen 2009, s. 27

Stine Annette Melvold, Margrete Figenschou Simonsen og Ellen Margrethe Storrusten:
Utgravningsprosjektet E6 Dal – Minnesund. Glimt fra fjorårets feltsesong, s. 35

Martin Gollwitzer: Brønnene på Hestegården, s. 47

Axel Mjærum: Jernalderspor i skjærgården Langhus, åker og båtgrav ved Søylekilen i Søgne, Vest-Agder, s.55

Gaute Reitan: Smie på smie, hus på hus og kokegrop i kokegrop
–et jernalders gårdsanlegg på Nannestad
, s. 65

Yvonne Olsen: Kulturminner i utmark. Om tufter, torvskjæring og utmarksressurser på Lista, s. 77

Kristin Eriksen og Kristin Orvik: Veien fra å jobbe gratis i felt til fast ansettelse
Et intervju med Hege Damlien
, s. 85

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial