Nr. 110 Skip

Skipsnummeret ble et av de mest omfattende nummeret i Nicolay arkeologisk tidsskrifts historie, når det endelig sto ferdig. Til tross for at vi fryktet temaet var i smaletste laget, strømmet bidragene til. Bredden i bidragene er særdeles god. Artiklene strekker seg fra skipets rolle i det praktiske til det symbolske, fra det sekulære til det hellige, fra Nordishavet til Middelhavet. De er et vitnesbyrd om skipets sentrale rolle i fortiden uavhengig av tid og rom, og havets posisjon – som transportåre og som kilde til ressurser.

Even Ballangrud Andersen: Langskip og handelsskip i vikingtid –
om forskjellen mellom vikingskipene
, s. 5
Marja-Liisa Petrelius Grue (ed.): Cultural heritage before dawn.
Excavation of a hybrid wreck in Prerow, Germany
, s. 15
Tori Falck: Å gjenskape en gammel båt i plast og papp eller bytes.
Erfaringer midtveis i en prosess
, s. 20
Arne Emil Christensen og Pål Nymoen: Skipet i riss og på kirkevegg –
noen tolkningsforsøk
, s. 29
Christer Westerdahl: Ett medeltida katolskt perspektiv på skeppsbilder i kyrkor, s. 43
Bente Fønnebø: Det meningsbærende skipsstedet – eidet der båten måtte på land, s. 52
Unni Tveiten Grøtberg: Å seile sin egen sjø…
Den dødes destinasjon i vikingtidens gravskikk
, s. 60
Kristian Reinfjord: Krigsskip i attisk vasemaleri, s. 68
Per Klem: Havgående stokkebåter, s. 77
Petter B. Molaug og Knut Paasche: Middelalderbåt på land, s. 85
Irmelin Axelsen, Janne Werner Olsrud og John Atle Stålesen: Mellom arkeologi og etnologi –
et intervju med Arne Emil Christensen
, s. 95
Kristin Eriksen: Bokanmeldelse av Documentation and Registration of Rock Art in Tanum, s. 101
Silje Jeanette Hofstad Strømslund: Bokanmeldelse av The Bryggen Papers. Osteoarchaeologichal Analyses From Medieval Bergen, s. 103

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial