Nr. 129 er ute nå!


Nicolay Arkeologisk Tidsskrift ble startet i 1967, og kom ut én gang i året, og formidlet informasjon om ulike utgravninger til studenter og andre interesserte. Fra 2016 kommer tidsskriftet ut 2 ganger i året, hvorav høstutgaven er feltnr, og vårutgaven har et eller to spesifikke tema. Tidsskriftet er en god mulighet for studenter og andre interesserte til å skaffe seg erfaring med publisering. Derfor oppfordrer vi alle som vil til å bidra. Kontakt redaktøren for nærmere informasjon: redaktor@nicolaytidsskrift.no

Nr. 127 og 128 er mottatt fra trykkeriet!

Pakkes i morgen, går ut med posten mandag 4. juli!

Riktig god sommer til alle våre lesere!

Med vennlig hilsen

Redaksjonen

Oppdatert: Viktig informasjon fra redaksjonen

2016 viktig informasjon

Viktig informasjon fra redaksjonen:

Fra og med høsten 2016 vil Nicolay arkeologisk tidsskrift utgi to nummer hvert år.

Dette gjør vi for å effektivisere rutinene med det redaksjonelle arbeidet, samt for at det skal bli enklere for redaksjonsmedlemmene å kombinere verv i redaksjonen med studiene.

Vi kommer også til å utvide innholdet med blant annet intervjuer. Vi ønsker også flere studentbidrag.
Temanummer, som vil komme ut hver vår, vil fremdeles inneholde ulike temaer, men disse vil samles i én utvidet utgave.

Feltnummer får fast bidragsfrist 1. september, med utgivelse før jul samme år.

Temautgaven får fast bidragsfrist 1. februar og kommer ut hver vår.

Nye abonnementspriser fra og med nr. 128*

2 utgaver/året: Kr. 140,-

1 utgave løssalg: Kr. 75,-

 

*Utgavene for året 2016 er nr 128 og 129.

Digitalisering av Nicolay arkeologisk tidsskrift

Nicolay er i en digitaliseringsprosess, og etterhvert så vil alle utgaver utenom de tre siste løpende årene bli gjort tilgjengelig.

Så langt er digitaliseringen kommet til utgave 54 fra 1990.

God digital lesning!

https://www.duo.uio.no/handle/10852/40250

Nr.130 – By og handelsplasser & Formidling

Bidragsfrist: 1. februar 2017

Nr.129 – Felt

Bidragsfrist: 1. september 2016